Yleiset säännöt

 • Kilpailun järjestää Kiertokapula Oy.
 • Viralliseen kilpailuun voivat osallistua vain Kiertokapulan alueen peruskoulujen 4. -luokkalaiset. Suosittelemme, että luokan kaikki oppilaat osallistuvat kilpailuun.
 • Kilpailuun osallistutaan kolmen oppilaan joukkueina. Jos luokan oppilaiden lukumäärä ei ole kolmella jaollinen, muodostetaan tarvittava määrä kahden oppilaan joukkueita, joita täydennetään loppukilpailuun päästessä luokkatoverilla. Joukkueessa voi olla korkeintaan kolme oppilasta.
 • Kaikkien joukkueen jäsenten tulee olla samalta luokalta. Mikäli koulussa on vain kaksi 4. luokan oppilasta, täydennetään joukkuetta loppukilpailuun päästessä alemman luokan oppilaalla.

 

Alkukilpailu

 • Alkukilpailu on sähköinen tietokilpailu, jonka kysymykset pohjautuvat oppimateriaaliin. Oppimateriaalia ei saa pitää mukana kilpailussa.
 • Alkukilpailun oppimateriaali ja harjoitukset julkaistaan Jäteselviytyjät nettisivulla www.jateselviytyjat.fi. Osana oppimateriaalia on myös Seppo-oppimispelejä, joita pelataan Seppo-sivulla. Oppimateriaali sisältää myös linkkejä muille nettisivuille, esim. videoihin.
 • Toivomme, että oppimateriaaliin tutustutaan oppituntien aikana opettajan johdolla. Muussa tapauksessa materiaaliin tutustuminen on oppilaiden omalla vastuulla.
 • Alkukilpailu pidetään Teams-yhteyden välityksellä. Vain opettajan/opettajien tarvitsee liittyä Teams-kokoukseen.
 • Opettajalla tulee olla kilpailua varten mikrofonilla varustettu tietokone. Tietokoneessa on hyvä olla käytössä myös kamera, ja toivomme saavamme kuvayhteyden luokkaan.
 • Oppilaat tekevät kilpailun koulun omilla tableteilla tai tietokoneilla. Jokaiselle joukkueelle tarvitaan yksi laite.
 • Kilpailulle varataan 75 minuuttia aikaa, jotta ennen kilpailua ehditään testaamaan yhteyksien ja laitteiden toimivuus.
 • Alkukilpailukysymykset ovat esim. monivalintatehtäviä ja oikein-väärin-väittämiä.
 • Opettajat eivät osallistu tietokilpailukysymysten vastaamiseen millään tavalla, vaan vastaavat työrauhasta tietokilpailun aikana sekä toimivat kilpailuvetäjän apuna esimerkiksi ongelmatilanteissa.

 

Alkukilpailun tulokset

 • Tietokilpailun vastaukset tallentuvat tietokantaan ja tulokset lähetetään luokalle viimeistään kilpailua seuraavalla viikolla.
 • Luokan eniten pisteitä kerännyt joukkue palkitaan tuubihuiveilla, jotka lähetetään koululle viimeistään kilpailua seuraavalla viikolla.
 • Loput alkukilpailun tulokset julkistetaan viikolla 16.
 • Jokaisen kunnan alkukilpailun parhaat pisteet saanut etenee loppukilpailuun. Mikäli useampi joukkue samassa kunnassa on saanut korkeimman pistemäärän, arvotaan loppukilpailuun etenevä näiden joukkueiden kesken.
 • Luokkien keskiarvopisteet lasketaan. Jokaisen kunnan parhaan keskiarvon saanut luokka palkitaan herkkupalkinnolla. Jos kunnassa on kaksi täysin saman keskiarvon saanutta luokkaa, herkkupalkinnon saaja arvotaan näiden luokkien välillä.

Loppukilpailu

 • Loppukilpailu ei ole tietokilpailu vaan elämyksellinen joukkueen yhteistyötaitoja vaativa kilpailu.
 • Lisätietoa kilpailusta ja aikataulusta tiedotetaan alkukilpailun tulosten selviämisen jälkeen.
 • Loppukilpailuun on erillinen ilmoittautuminen.
 • Kaikki loppukilpailun tehtävät suoritetaan kolmen oppilaan joukkueena. Loppukilpailuun osallistuu yksi kolmen oppilaan joukkue jokaisesta Kiertokapulan toimialueen kunnasta.
 • Joukkueen tulee hankkia loppukilpailuun kuljetus sekä huoltaja.
 • Kiertokapula vastaa loppukilpailun kokonaisuuden suunnittelusta yhteistyössä Action Factoryn kanssa ja tarjoaa kilpailijoille sekä joukkueiden huoltajille ruokailun.
 • Loppukilpailu käynnistetään ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaisesti, johon mennessä joukkueiden tulee olla kilpailupaikalla.
 • Loppukilpailua kuvataan ja taltioidaan. Kuvaus- ja julkaisuluvat kysytään ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Kaikki loppukilpailun osallistujat palkitaan.